Dansk Handelsgaranti

Som første aktør på markedet vil Dansk Handelsgaranti sikre problemfri samhandel mellem leverandør og kunde, via et online deponerings- og sagsstyringssystem, der dokumenterer aftaler indgået mellem parterne.

Om Dansk Handelsgaranti

Dansk Handelsgaranti ønsker at opfylde et konkret behov i branchen, om at sikre problemfri samhandel mellem leverandør og kunde, fortrinsvis i byggebranchen.
Sitet fungerer som et medlemssite for leverandører, der mod et månedligt gebyr, kan oprette sager og leverancer i systemet, og på den måde holde styr på kunder og byggesager.

Dansk Handelsgaranti gik i luften i november 2013, og deres ønske er at skabe en platform, hvor leverandør og kunde sikkert og overskueligt kan holde styr på dokumentation for indgåede aftaler og leverancer.

Konform A/S står bag teknisk udvikling og design af Dansk Handelsgaranti.

Troværdig samarbejdspartner

Dansk Handelsgaranti ønsker at fremstå som en troværdig aktør i branchen, og være den fortrukne samarbejdspartner for leverandører. Derfor er Dansk Handelsgaranti udviklet omkring et juridisk bindende sagsstyringssystem, der sikrer rettigheder for både leverandører og deres kunder. 

Dansk Handelsgaranti udbyder et produkt og en service, som har alle ønskede funktionaliteter og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der kan sikre problemfri samhandel mellem leverandør og kunde. 

Unik sagsstyring

Sagsstyringssystemet består af to dele, en for leverandører og en for kunder, og begge parter kan til enhver tid tilgå den enkelte sag via login på siden. Siderne har forskellige features, som oplistes nedenfor.

På leverandørdelen er det bl.a. muligt at:

 • Oprette nye sager og kunder.
 • Fremsende tilbud og faktura til kunden. 
 • Få overblik over igangværende sager via overskuelig sagsoversigt. 
 • Gemme kunder i kundekartotek.
 • Tilgå afsluttede sager via sagsarkivet. 
 • Få notifikation via mail eller sms, når der er ny interaktion fra kunden.

På kundedelen er det bl.a. muligt at:

 • Logge ind og se status på igangværende sag.
 • Kommunikere med leverandør via dialogsystem. 
 • Få overblik over modtaget tilbud og faktura. 
 • Deponere depositum, der først udbetales til leverandør, når kunden godkender dette. 
 • Få notifikation via mail eller sms, når der er ny interaktion fra leverandør.

Abonnement & medlemskab

Dansk Handelsgaranti er bygget på en abonnementsmodel, hvor leverandører kan vælge imellem forskellige abonnementstyper alt efter behov. Herefter får de adgang til sagsstyringssystemet, og kan oprette sager og kunder. Når en kunde er blevet oprettet i systemet af leverandøren, får de også et login, hvorefter de kan følge med i den pågældende leverance. 

Kommunikation mellem parterne

Dialogsystemet giver mulighed for, at leverandør og kunde kan kommunikere med hinanden om en igangværende leverance. Samtaler knyttes altid til en fremsendt faktura eller tilbud, og det er derfor nemt for begge parter senere at tilgå den pågældende samtale. Dansk Handelsgaranti gør det dermed muligt for leverandør og kunde at afklare spørgsmål og fakta omkring en leverance, og dermed formindskes chancerne for uoverensstemmelser senere i processen

Historik – alt gemmes i op til 10 år

Al historik gemmes i systemet i minimum 10 år, og det er derfor let for både leverandør og kunde at tilgå gamle faktura og leverancer, eksempelvis i forbindelse med forsikring mv. 

Notifikation via sms & e-mail

Både leverandør og kunde har mulighed for, at få notifikationer via sms eller e-mail, når der er ny interaktion vedrørende en leverance. Dette betyder, at begge parter hele tiden er informeret om nye henvendelser og ændringer fra den modsatte part. 

Design & visuel identitet

På Dansk Handelsgaranti er det valgt at skabe et univers med ens udtryk og gennemgående brug af de samme farver. Dette er med til at understøtte firmaets værdier og vision om, at være en seriøst og attraktiv samarbejdspartner. 

Derudover er der skabt animerede figurer og illustrationer, der enkelt og tydeligt viser forskellige funktioner, og kommunikerer Dansk Handelsgarantis forretningsgrundlag.

Konform har desuden stået for design og illustration af forskelligt materiale, ifbm. markedsføring af Dansk Handelsgaranti.