Meebook

80.000 elever, 8.000 undervisere og 1 mill opgaver
afleveret i meebook på under 3 år

Læringsplatform til skolerne

Med stærke visioner om at være en attraktiv medspiller i digitaliseringen af undervisningssektoren, lancerer Meebook et online undervisningsværktøj, der gør det let for lærere at sammensætte og dele forløb med elever og kolleger. 

Om Meebook

Meebook er et online værktøj der gør det muligt for læreren, at sammensætte tekster, billeder, PDF’er, film, opgaver, forlagsmateriale og andre digitale medier i ét samlet undervisningsforløb, som kan deles med elever og kolleger.

Meebook tager udgangspunkt i lærerens og elevens hverdag, og er et intuitivt og brugervenligt værktøj, der kan tilgås fra tablet og computer. Med Meebook bliver digitaliseringen en aktiv medspiller i undervisningen, frem for en hindring, og muligheden for differentiering på elevniveau, fremmer inklusion og motivation i undervisningen. 

Konform A/S har stået for teknisk udvikling og design af Meebook, der i dag har mere end 80.000 brugere fordelt på folkeskole, gymnasium, VUC, SOSU-skole, fagskole mv.

UNI-login

Det var vigtigt for Meebook, at læreren let kan tilføje elever i forskellige undervisningshold, hvilket Konform har løst ved at koble Meebook op til skolernes UNI-login. Meebook kan også bruges af fagskoler, universiteter og uddannelsesinstitutioner uden UNI-login, hvor elever oprettes af underviseren via e-mail. På denne måde får underviseren hurtigt overblik over deltagere på holdet, og kan samtidig let tilføje nye elever.

Brugervenlighed

Ønsket fra Meebook er, at produktet skal kunne bruges af alle, uanset erfaring og kendskab til it. Derfor er intuitive funktioner og didaktiske og pædagogiske aspekter tænkt ind i hver detalje, ligesom brugervenlighed er en del af Meebooks DNA. 

Platformsuafhængig og cloudbaseret

Det var et krav til Konform, at Meebook skulle fungere både til computer og tablet, da dette er et konkret behov i undervisningen, og samtidig gør det let for elever og lærere, at integrere Meebook i deres hverdag. Derfor er Meebook platformsuafhængig og fremtidssikret til at fungere på alle platforme, pc'er og tablets. Via en objektorienteret og modulær kodning, er løsningen nem skalerbar og fleksibel. Konform har udviklet en app, der gør det muligt at benytte Meebook offline via en iPad, og systemet kan også bruges på alle andre tablets og pc'er da systemet er webbaseret.

Features

Meebook er et komplet online undervisnings- og planlægningsværktøj for lærere. Derfor har det været essentielt, at Konform har udviklet og inkluderet forskellige undervisningsrelaterede features i det endelige produkt, hvoraf nogle er oplistet nedenfor:

For underviseren: 

 • Integration af forlagsmateriale, OER og alle typer medier.
 • Distribution af materialer til elever via alle platforme.
 • Elevportfolio og elevplaner.
 • National videndelingsdatabase og deling af forløb mellem lærere.
 • Opgaveaflevering, evaluering og elevrapport.
 • Opgavedifferentiering på elevniveau.
 • Rette opgaver direkte i materialet.

For eleven: 

 • Notattagning direkte i undervisningsmaterialet. 
 • Hurtigt se nye lektier og afleveringer.
 • Opgavebesvarelse.
 • Hente alle personlige noter og afleveringer i en samlet PDF.
 • Visuelt overblik over egne resultater og udvikling.

National videndeling med shareIT

Meebook fungerer også som en online videndelingsbank for undervisere. Via funktionen "ShareIT" kan undervisere dele forløb med hinanden, eller med kolleger på andre skoler. På denne måde er det let for undervisere at videndele på tværs af institution, og samtidig hente inspiration til et undervisningsforløb eller -emne i deres klasse.

Uploadede forløb er inddelt i fagområder og klassetrin, og for at undgå at portalen ikke sander til i dubletter, er det den oprindelige udvikler af forløbet, som løbende kan vedligeholde og fjerne et delt forløb fra videndelingsbanken igen. 

Visuel identitet & design

Konform har udarbejdet design og identitet, som Meebook ønskede skulle fremstå appellerende til både undervisere og elever. Derfor blev det valgt gennemgående at bruge de samme farver og figurer, og have store bannere med oversigt over indhold. Nye opgaver og materialer er tydeligt markeret med et rødt ikon, og skiller sig dermed ud fra det grønlige univers. For at give både elev og underviser størst mulige overblik, er hvert fag repræsenteret med et ikon, der let og overskueligt opdeler enkelte undervisningsforløb. 

Kunden siger om konform

”Det har været en meget agil proces at arbejde sammen med Konform. De er yderst professionelle, og har leveret et gennemarbejdet produkt, som vi er rigtig glade for. Meebook er blevet præcis som vi ønskede – og mere til”

Søren Adolph fra Meebook.