Sex & Samfunds
underviserportal

En platform der skal fremme sexualundervisning
til en bredere målgruppe

Over 450.000 elever og over
11.000 lærere er tilmeldt uge Sex 2016

Den nye materialeplatform tilbyder gratis undervisningsmateriale, der skal støtte lærere, skolepædagoger og sundhedsplejersker i at tilrettelægge og gennemføre tids- og alderssvarende sundheds- og seksualundervisning i 0.-10. klasser og på ungdomsuddannelserne. 

Se løsningen her

Sex & Samfund

Sex & Samfund er en uafhængig NGO, Danmarks største på området og en del af IPPF.
Organisationen arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, trivsel, rettigheder og plads til mangfoldighed. De arbejder for at styrke den enkeltes mulighed for at træffe frie og informerede valg om seksualitet, prævention og graviditet.

Forløb og opgaver

Materialeplatformen byder på ikke færre end 52 komplette undervisningsforløb og 326 øvelser. 

Sundheds- og seksualundervisning er obligatorisk i 0.-9. klasse.

Undervisningen tilpasses elevernes alder på de forskellige klassetrin:

I 0.-3. klasse handler det typisk om kroppen, grænser, køn, følelser og familie.

I 4.-6. klasse handler det især om identitet, pubertet, køn, følelser, familier og medier.

I 7.-10. klasse handler det også om det spirende ungdoms- og seksualliv og om prævention, graviditet, sexsygdomme og seksualitet.

På ungdomsuddannelserne bygger undervisningen oven på grundskolens fx i forhold til seksualitet, køn, krop, lyst, seksuel sundhed, grænser, rettigheder og overgreb.

Materialeoversigt og filtrering

Alle Sex & Samfunds materialer følger Undervisningsministeriets krav og rammer til undervisningen (Fælles Faglige Mål).

På erhvervsskolerne er undervisning i sundhed og seksualitet en obligatorisk del af grundforløbets første del, og Sex & Samfunds materialer tager afsæt i de faglige mål til faget ’Erhvervsfag 2 – samfund og sundhed’.

Materialeplatform skal motivere og skabe overblik

Årets Uge Sex-kampagne er netop løbet af stablen med stor succes, og i år har kampagnen for første gang fået sin egen undervisningsportal på nettet. Med den nye portal er det nu for første gang nemt og overskueligt for undervisere at finde undervisningsmaterialer, som er skræddersyet til børn og unge i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Portalen findes på http://www.underviserportal.dk

Log ind flows og uni-login

Den nye portal har en teknisk meget kompleks oprettelsesformular og tilmeldingsflow.

Det skyldes at løsningen benyttes at 8 forskellige målgrupper fordelt på henholdsvis ungdomsuddannelserne og grundskolen. Målgrupper kan være alt hvad kommunale administratorer, sundhedsplejeske, lærere, pædagoer og eksterne. Afhængig af til hvilket formål portalen skal benyttes regulere oprettelsesflowet sig for den enkelte bruger.

Dvs. at brugeren ved oprettelse træffer valg om  brugsbehov hvorefter flowets felter tilpasses for at sikre at systemet registrere de korrekte informationer om den pågældende bruger.

Logind med Uni-login valideres mod data hentet fra UVM's webservice. Dette gør at løsningen kan udstille den eller de skoler og klasser brugeren er tilknyttet, så skolens stamdata hentes og automatisk tilføjes på brugerens profil.

"Uge Sex har aldrig været flottere"...

Den nye portal har allerede fået meget positiv opmærksomhed i medierne. Således konstaterer fagladet Folkeskolen på sin hjemmeside bl.a.: "Uge Sex har aldrig været flottere."